Halowy Puchar Powożenia

Zapraszam uprzejmie na piąty cykl zawodów halowych w powożeniu.
SO Bogusławice to półfinał Halowego Pucharu Powożenia, natomiast finał odbędzie się w pierwszy weekend po świętach wielkanocnych (2-3 kwietnia 2016) na wrocławskich Partynicach. Przy każdych z tych zawodów odbędą się egzaminy na Brązową Odznakę PZJ w Powożeniu.

W załąćznikach poniżej znajdują się propozycje i program czworoboku.

Irek Kozłowski